MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19501129 Het Residentie-Orkest - E. Cornelis aan Matthijs Vermeulen

Het Residentie-Orkest (E. Cornelis)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 29 november 1950

 

Den Haag, 29 November 1950

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen, dat het Residentie Orkest o.l.v. Jan Out Uw "Passacaglia et Cortège" zal uitvoeren op de volgende data:

7 Febr. 1951 te 's-Gravenhage

8 " " te Leiden

9 " " te Schiedam

16 " " te 's-Gravenhage (besloten concert)

Indien U een of meerdere dezer uitvoeringen zoudt willen bijwonen, zal ons dat zeer verheugen. Wij verzoeken U ons dan enkele dagen van te voren van Uw komst te verwittigen, opdat wij het gewenste aantal entréekaarten voor U kunnen reserveren.

Met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

HET RESIDENTIE ORKEST:

(Mr. Evert Cornelis)

Directeur

 

[verso: concept antwoord MV]

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA