MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19501108 R.H. Dijkstra aan Matthijs Vermeulen

R.H. Dijkstra

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 8 november 1950

Amsterdam 8 November 1950

Beste Matthijs,

Bijgesloten de 12 stellingen over de Vrouwen-revolutie.

Ik zou het zeer bijzonder op prijs stellen, indien ook Gij aan de discussie daarover deel zoudt willen nemen met een of meer artikelen.

In het bijzonder enige beschouwingen over de stellingen II en VIII zullen dunkt mij een kolfje naar Uw hand kunnen zijn. Ik ben daarbij speciaal indachtig aan Uw "Avonturen van den Geest". Misschien kunnen wij morgen hierover alvast eens van gedachten wisselen.

Met besten groet,

t.t.

Mr. R.H. Dijkstra

bijl.