MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500927 Matthijs Vermeulen aan Peter Berman

Matthijs Vermeulen

aan

Peter Berman

Amsterdam, 27 september 1950

Amsterdam

Heerengracht 330

27 Sept. 1950

Beste Peter,

Sinds Februari wachtte je brief van 5-2 op mijn tafel en ik had er maar naar te grijpen toen je korte berichtje kwam van 12-9. Het was me onmogelijk om je meer te antwoorden dan een paar regels. Al vanaf vorige herfst ben ik bezig met een Franse vertaling van Het Avontuur van de Geest, die me enorm veel tijd, geduld en moeite gekost heeft, en waarop ik nu nog niet helemaal raakte uitgevijld. (In 't Frans is een betrekkelijke perfectie – onberispelijkheid – honderdmaal moeilijker te bereiken dan in enige andere moderne taal. Dat getuigt voor de intelligentie van een natie.) Wat voor landsman ben jij eigenlijk? Geboortig daar of geïmmigreerd? Zoals je misschien weet stam ik uit Brabant, op de grenzen van hei en peel; toen tenminste. In mijn jongste jaren heb ik zittend op de berm van de spoorweg menigmaal de avond-treinen van of naar Eindhoven zien passeren, en – mutatis mutandis natuurlijk – zo ongeveer met de ogen van het meisje uit Anna Karenina! (Ik vraag me af of het die roman wel is; ik bedoel het meisje dat langs een donkere lijn haar geliefde liefde ziet voorbijvliegen in een verlichte wagon!) Heb je een "klassieke" "opleiding" gehad? Ik ken je lang niet genoeg om je te raden welke boeken je zoudt moeten en kunnen lezen. Heb je woord voor woord (en niet maar hasstig) Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme doorwerkt? Het is goede lectuur als je de leeftijd van onderscheid reeds bereikt hebt, en in verwachting van de overtocht naar Amsterdam. De hele Stendhal trouwens. Toen ik hei en peel verliet wist ik nog niet van zijn bestaan. Ik overzag ook in generlei richting wat ik deed. Ik had kunnen dienen als een levend bewijs voor de existentialistische theorie van het blindelings voortgeworpen zijn. Maar objectief terugkijkend moet ik een totaal verschillende conclusie trekken uit mijn ondervindingen der gecompliceerde mechaniek van gedaan worden en doen.

Om practisch te blijven: Het zou de toute façon wel nuttig zijn dat je het contact met Dresden onderhield, voor zover dit mogelijk is. Vraag hem raad; als hij hem geven wil zal zijn raad zeer waarschijnlijk dienstig zijn. Wij praten dan wellicht in Januari. Schrijf mij ondertussen nog eens si le cœur t'en dit. Het verheugt me dat je Italiaanse reis je in zoveel opzichten tot profijt geweest is.

Met vriendschappelijken handdruk en beste wensen

je

M.V.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA