MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500920 Matthijs Vermeulen aan E. Bekius - Utrechtsch Nieuwsblad

Matthijs Vermeulen

aan

E. Bekius (Utrechtsch Nieuwsblad)

 

Amsterdam, ± 20 september 1950

 

Met grote aandacht heb ik het artikel over een Oost-Nederlandse Opera gelezen, dat U mij 12-dezer ter inzage zondt en ter eventuele plaatsing in De Groene. Na overleg met de Redactie, en vooral in overweging nemende dat zichtbare resultaten der onderrichting van den heer Hirschberg nog tot de wenselijkheden behoren, vormde zich bij ons de conclusie dat publicatie van Uw beschouwingen op 't ogenblik voorbarig zou zijn, hoewel er verschillende redenen bestaan om succes te hopen voor Uw propaganda. Dat de directeur van het Utrechts Conservatorium aan de Nederlandse bladen een mededeling verstrekt omtrent zijn streven, zou ons [een] juistere en doeltreffendere weg lijken. Het spijt ons daarom dat Uw stuk ons op 't ogenblik ongeschikt moet lijken voor openbaarmaking.

Hoogachtend,

M.V.

 

Bijlage: "Aan Nederlands Operatoekomst wordt gewerkt".

 

concept, op ommezijde brief van E. Bekius dd 12 september 1950

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA