MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500912 E. Bekius - Utrechtsch Nieuwsblad aan Matthijs Vermeulen

E. Bekius (Utrechtsch Nieuwsblad)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 12 september 1950

 

Utrecht, 12 September 1950

Zeer geachte Heer,

Gaarne bied ik U hierbij een artikeltje aan over de opera-toekomst van Nederland. Om er zeker van te zijn dat de gedeelten die betrekking hebben op de Oost-Nederlandse Opera in overeenstemming waren met de feiten, heb ik het artikeltje voorgelegd aan de directeur van het Utrechtse Conservatorium. Van die zijde bestond tegen publicatie geen enkel bezwaar.

Mocht U het stukje bruikbaar achten, dan hebt U wellicht in Uw rubriek eens wat plaatsruimte over om het op te nemen.

Met belangstelling Uw antwoord tegemoet ziend,

met de meeste hoogachting,

E. Bekius

Kunstredactie

 

 

aant.

"een artikeltje": deze bijdrage was waarschijnlijk getiteld "Aan Nederlands Operatoekomst wordt gewerkt."