MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500321 G.A. van Oorschot aan Matthijs Vermeulen

G.A. van Oorschot

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 maart 1950

21.3.50.

Zeer geachte Heer,

Mag ik even Uw aandacht vragen voor de volgende kwestie? In het najaar van 1948 verscheen bij mij, van de hand van Bertus van Lier, een bundel opstellen onder de titel "Buiten de Maatstreep".

Het verwonderlijke feit doet zich voor, dat dit boek in de pers geheel is doodgezwegen. Ik vind Van Lier een intelligent schrijver, die in zijn boek een aantal belangrijke problemen, op een intelligente wijze behandelt.

Het spijt mij voor Van Lier persoonlijk, dat van deze publicatie door niemand in de pers nota is genomen.

Mijn verzoek aan U is thans: U een exemplaar te mogen zenden ter bespreking in De Groene Amsterdammer.

Ik vind de vrijheid dit verzoek te doen, naar aanleiding van hetgeen U geschreven hebt over Van Lier als componist en als dirigent, na de opvoering van zijn Hooglied.

Rest mij nog U mede te delen, dat Van Lier van deze brief niet op de hoogte is en er ook niet van op de hoogte mag komen.

Hij zou het mij misschien euvel duiden, doch het is uit sympathie en waardering voor de man Van Lier dat ik U deze brief schrijf.

Gaarne zie ik een antwoord van U tegemoet.

Hoogachtend,

G.A. van Oorschot

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA