MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500318 Matthijs Vermeulen aan E.J. Klinkenberg-Zeeman

Matthijs Vermeulen

aan

E.J. Klinkenberg-Zeeman

Amsterdam, 18 maart 1950

Amsterdam

Heerengracht 330

18 maart 1950

Zeer Geachte Mevrouw Klinkenberg,

Verontschuldig mij dat Uw brief van 14 Febr. zo lang onbeantwoord bleef: de tijd daartoe ontbrak.

Ik moet bekennen dat ik noch het boek las van G. van der Leeuw, noch de bespreking hierover van Sierksema. Ik zou dus, ondanks Uw citaat, niet met voldoende kennis over een van beider standpunt kunnen oordelen. Maar een uitspraak als "Alleen de geest doet dansen" lijkt me minstens onduidelijk en eenzijdig. Even geriskeerd de mening van Sierksema dat de microben niet dansen! Zelfs de moleculen en atomen dansen! En voor zover wij kunnen constateren op het menselijk plan schijnt de een wel te dansen om de geest te ervaren en het lichaam te vergeten, doch velen ook andersom! Wat zijn "vaste rhythmen"? Zouden die bestaan, zelfs wanneer zij gefixeerd lijken? Inderdaad is alles subjectief op dit en op allerlei ander gebied. Er over te zwijgen zou daarom niet 't beste behoeven te zijn. Maar misschien zou men er slechts over moeten/mogen spreken als men 't besef geven kan dat boven is als onder, en onder als boven, niet eens verschillend in hun verschijning en in hun waarde voor wie met een beetje aandacht toekijkt. Er is geen hoger doel bereikbaar, dunkt me, dan de dingen tegelijk te beleven in den geest en in het lichaam.

Het verheugt mij dat Het Avontuur van de Geest U enkele gelukkige uren bezorgd heeft.

Met de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA