MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500313 Utrechts Instrumentaal Kwintet - L. van Regteren Altena aan Matthijs Vermeulen

Utrechts Instrumentaal Kwintet (L. van Regteren Altena)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 13 maart 1950

 

Utrecht, 13 Maart 1950

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hiermede verzoeken wij U of U genegen zoudt willen zijn voor ons een kwintet te componeren voor fluit, twee violen, alt en violoncel. Wat betreft de vorm van het werk laten wij U geheel vrij. Als honorarium kunnen wij U aanbieden een bedrag van f 100.- , een bedrag door ons verzameld op enige huisconcerten. Deze concerten gaven wij speciaal met de bedoeling ons in de gelegenheid te stellen om een Nederlands componist een opdracht in bovenbedoelde zin te kunnen geven.

Wij, de opdrachtgevers, vormen het "Utrechts Instrumentaal Kwintet", een studenten-kamermuziekgezelschap. – Onze belangstelling richt zich, naast het klassieke repertoire, tevens op de hedendaagse Nederlandse muziek. Ten bewijze hiervan mogen wij Uw aandacht er op vestigen, dat wij vorig jaar een programma uitvoerden, vermeldend het 3e strijkkwartet van Pijper, het 3e strijkkwartet van Herman Strategier en fluitkwintetten van Strategier en Jurriaan Andriessen. Dit moge voor U tevens een graadmeter zijn voor onze instrumentaal-technische capaciteiten, en de beperkingen die U zich dienaangaande zult moeten opleggen.

In de hoop spoedig gunstig bericht hierover van U te mogen ontvangen, verblijven wij met de meeste hoogachting,

namens het "Utrechts Instrumentaal Kwintet",

L. van Regteren Altena

 

Pieterstraat 1 bis

Utrecht.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA