MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500114 Matthijs Vermeulen aan Rijk Kroese

Matthijs Vermeulen

aan

Rijk Kroese

Amsterdam, 14 januari 1950

Amsterdam

Heerengracht 330

14 Jan. 1950

Zeer Geachte Heer Kroese,

U schijnt mij een realist te zijn, d.w.z. de buitengewoonste hoedanigheid te bezitten die een mens zich kan verwerven of van nature hebben. U zoudt muziek-criticus moeten worden. En niet omdat die IV symphonie, gehoord per radio, U beviel en U aanleiding gaf om mij een zo verheugende brief te zenden. Maar omdat U zich nauwkeurig rekenschap weet te geven van Uw ervaringen en bevindingen, zelfs al kunnen ze niet compleet zijn, zoals in dit geval.

Ik hoop dat U de symphonie nog eens hoort in haar werkelijkheid, en ik ben dan zeer nieuwsgierig naar Uw indrukken. Als 't U schikt kunt u op 27 Jan. luisteren naar de V. In de vooravond een "praatje" erover. Tegen het middernachtelijk uur een "terugdraaiing". Als U wilt vindt U zelf de juiste minuten in een radio-bode! Ik ben benieuwd Uw impressies te lezen.

Wij zijn bijna buren, merk ik. Een paar straten scheiden ons slechts! Wie weet, misschien ontmoeten wij elkaar nog eens om te spreken over muziek.

Met werkelijke dankbaarheid voor uw instemming, en met grote Hoogachting,

Uw

Matthijs Vermeulen

alleen in fotokopie bewaard gebleven

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA