MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500113 Th. Kurpershoek aan Matthijs Vermeulen

Th. Kurpershoek

aan

Matthijs Vermeulen

Loenen a/d Vecht, 13 januari 1950

Loenen a/d Vecht 13 Jan. 1950

Hoog geachte Heer Vermeulen,

Onlangs hoorde ik via de radio Uw vierde symfonie geheel onbevooroordeeld, daar ik zonder het programma in te zien het toestel aanzette en het werk reeds begonnen was.

Ik wilde U toen meteen schrijven dat ik, hoewel ik een volslagen leek ben waar het de muziektheorie betreft en dus geheel op mijn gehoor aangewezen ben, deze symfonie indrukwekkend en mooi vond, alle critici ten spijt.

Uit valse schaamte heb ik het schrijven toen nagelaten, tot ik gisteren in Amsterdam van vrienden hoorde dat zij dezelfde impuls hadden gehad zonder eraan toe te geven.

Dit moest mij even van 't hart

Met zeer veel hoogachting

Th. Kurpershoek

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA