MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491029 H.L. Steendijk aan Matthijs Vermeulen

H.L. Steendijk

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 29 oktober 1949

R'dam 29/10 '49

Zeer geachte heer Vermeulen

Misschien is het toch wel nuttig om U als eenvoudig muziekliefhebber zonder theoretische kennis (tenminste niet veel) te laten weten, dat uw 4e symphonie, die ik hier in Rotterdam kon hooren (de 5e helaas niet) mij heeft meegevoerd en in spanning heeft doen luisteren. Ik heb mij niet verdiept in theorieën, maar eenvoudig overgegeven aan de klankenstroom en mij erdoor doen meeslepen. Ik heb er van genoten en het is mij niet lang gevallen, integendeel, en omdat ik mij altijd het meest voldaan voel als muziek meevoert en je jezelf er in verliest zegt dit voor mij heel wat en neem ik het oordeel der critici verder voor kennisgeving aan. Ik ben U dus dankbaar, zooals ik U ook dankbaar ben voor uw vurige artikelen en beschouwingen in de "Groene". U zult vele teleurstellingen beleven, maar U kunt toch gerust overtuigd zijn, dat U een onmisbare plaats in ons muziekleven inneemt. Ik hoop dat U uw "strijd" nog langen tijd zult kunnen en willen voortzetten. Wij, dat zijn vooral de eenvoudige muziekminnaars, kunnen er veel nut van hebben.

Met bijzonder veel hoogachting

H.L. Steendijk

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA