MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491027 Matthijs Vermeulen aan Lia Palla

Matthijs Vermeulen

aan

Lia Palla

Amsterdam, 27 oktober 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

27 oct. 1949

Beste Lia,

Zeer getroffen door je vlugge pelgrimage naar Garches en Louveciennes. Dat is me recht in 't hart gegaan. Ik heb gewacht met je te bedanken omdat je een brief van Frank aankondigde die nog niet kwam. Maar deze morgen kan ik 't niet langer laten. Wil je me nog zeggen waarheen ik moet gireren?

Uitstekend je nieuws over Van Beinum. Heeft hij je geëngageerd voor een vasten datum en voor een bepaald werk? Dat zou prachtig zijn.

Onze hartelijke groeten. Ja, Odilia is een buitengewoon vroolijk meisje; we hebben veel plezier van haar schranderheid, ondernemingslust en goed humeur.

Een hand van je

Matthijs,

en kom nog eens aan?

louter in fotokopie bewaard gebleven