MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491020 Matthijs Vermeulen aan Karel Mengelberg

Matthijs Vermeulen

aan

Karel Mengelberg

Amsterdam, 20 oktober 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

20 October 1949

Beste Karel,

Vandaag pas lees ik wat je in Het Vrije Volk geschreven hebt over mijn Vijfde Symphonie. Alle respect. Je bent exceptionneel geweest onder al mijn collega's-critici; ten eerste door je vermogen van volstrekt objectieve waarneming, ten tweede door de merkwaardige kracht die je bewijst, om persoonlijke gegriefdheid welke je met recht tegen mij zoudt mogen voelen,1 geheel ter zijde te stellen, te ignoreren.

Alle respect!

In je vermelding der feiten had je slechts totaal volledig kunnen zijn wanneer je gesignaleerd had, hoeveel energie in de meest verschillende vormen het vereischte om de techniek welke ik gebruik en het doel dat ik nastreef, te verwezenlijken in de ongelukkigste der tijden.

Gaarne vernam ik nog opheldering van je omtrent cijfer 64 van den Sacre du Printemps. Ik heb geen partituur bij de hand. Het moet zijn vóór of tijdens le Cortège des Sages. Zou je me de noten zelf willen citeren ter vergelijking?

Nogmaals alle respect. Met de hoop op dezelfde wijze over je te kunnen getuigen, hetzij in je qualiteit van componist, hetzij in je mogelijke qualiteiten van dirigent,

Hoog-achtend,

je

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Het in juli 1949 uitgevoerde Divertimento van Karel Mengelberg is door Vermeulen niet besproken in De Groene Amsterdammer.