MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491012 Annie van den Brink-Pothuis aan Matthijs Vermeulen

Annie van den Brink-Pothuis

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 12 oktober 1949

Woensdagavond, 12 October 1949

Matthijs Vermeulen zij hiermee hulde gebracht voor zijn prachtige Vijfde Sinfonie welke wij vanavond mochten horen. Uw scheppend vermogen is heel groot en de prachtige, heel eigen wijze van het vormen der melodieën heeft ons de grootste bewondering afgedwongen. – Dat U breekt met ieder dogma – althans waar het tot een veelgebruikte en dus lege huls is geworden – spreekt duidelijk uit de opbouw van dit grote werk, en de stuwing – die vrij is van elk vals pathos – en die van een zeer persoonlijke, innerlijke bewogenheid getuigt, stelt zich dienstbaar aan het Universele (door middel van het gegeven: Les Lendemains Chantants) zonder ook maar in eén maat te vervallen tot banaliteit, te neigen tot vervlakking of onbewuste herhaling van sferen van anderen en lenen van anderen.

Grote kunstenaars rijzen uit boven hun tijd en ver boven hun volk en heel ver boven iedere critiek. –

Deze muziek is, behalve een heel persoonlijke – we denken hierbij ook aan de instrumentatie, die zowel spontaan als vaak geheel nieuw is – ook een zuivere, eerlijke en stoere Hollandse, krachtig en visueel.

Juist dàt hebben wij nodig om onze Jan Salie geest weer te verdrijven en los van vreemde invloeden, te komen tot een opbloei van onze èigen culturele krachten en de hoge geestelijke waarden, die in de ziel van ons volk schuilen –

Frappant is, dat U ook niet op traditionele wijze de hoogtepunten bereikt, maar ons geeft een zo persoonlijke melodiek, dat men met de oren wel volgen moèt en men totaal vergeet wat ons dienaangaande: "van het bereiken van hoogtepunten bij het opbouwen ener melodie, van climaxen en anticlimaxen, enz." geleerd is en voorgezet werd.

U verstaat de kunst met een geweldige – (maar nèrgens barbaarse) – kracht ons te dwingen met Uw melodievorming mee te gaan en de rustige synthese mee te horen en aan te voelen in het laatste deel.

Dat U het juist zo persoonlijk en zo vol " zingingskracht", want dat is in al die stemmen zo treffend, heeft volbracht om dit werkelijk grote kunstwerk te brengen, vervult ons niet alleen met ontzag , maar ook met grote vreugde.

Moge deze eerste uitvoering gevolgd worden door vele, vele andere!

Onze grote dank!

Annie van den Brink-Pothuis

Okeghemstraat 25.

Tel. 97765.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA