MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491008 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard Reeser

 

Amsterdam, ± 8 oktober 1949

 

Vertrouwelijker gestemd dan ooit te voren door de sympathie die ik na het Rotterdamsch concert bij je ontmoette en buitengewoon waardeerde, zou ik je willen vragen om met al je gezag erop aan te dringen bij van Beinum dat hij zich door een eerste oppervlakkige orchest-lectuur, de voorbarige kritiek van enkele orchest-leden en zijn eigen gemakzucht, niet laat verleiden tot een plotselinge veroordeling mijner V symphonie. Hij zou daartoe pas enig recht hebben na tot de helft der repetities welke Flipse hield. Superioriteitsgevoel mag geen oorzaak worden dat men te Amsterdam de moeilijkheid vermijdt en niet minstens onderzoekt gelijk Flipse bewonderenswaardig deed. Het zou nutteloos conflict verwekken wanneer Van Beinum hier een moedig besluit niet durft nemen voor een werk dat hij genoeg kende om het een half jaar geleden te hebben willen spelen in Londen. Alle consequenties van zulk een houding zijn doodelijk voor een gezonde muzikale cultuur. Om niet genoodzaakt te zijn een dergelijke te moeten gaan bestrijden doe ik dit beroep op je. Er is haast bij.

Matthijs

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA