MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491004 Politie Amsterdam aan Matthijs Vermeulen

Politie Amsterdam

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 4 oktober 1949

Amsterdam, 4 October 1949.

U wordt uitgenodigd zich op Donderdag, 6 October 1949, des voorm. te 10 uur te vervoegen aan het Hoofdbureau van Politie, Elandsgracht 117, kamer nr. 124 dit biljet medebrengende, ten einde zo mogelijk de gewenste inlichtingen te verschaffen inzake: een door W. Vogt, directeur van de A.V.R.O., ingediende klacht wegens belediging.

De Commissaris van Politie

Chef van Groep C der Centr. Rech.

F.E. Bergsma

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA