MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491002 Matthijs Vermeulen aan Eduard Flipse - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard Flipse

 

Amsterdam, ± 2 oktober 1949

 

Beste Flipse,

Het is gebruik dat een componist den dirigent en het orchest bedankt na de eerste uitvoering van zijn werk, en zeker zou het in de verste verte niet bij mij opkomen om tegen die goede traditie te misdoen.

Maar nu, wanneer ik jou en de kunstenaars van het R.P.O. die je aanvoert, mijn dank uitspreek voor de première mijner Vierde Symphonie op 30 Sept. dan zou ik toch wel willen onderstrepen, als iets wat mij bijzonder ter harte gaat, dat mijn betuiging van erkentelijkheid dezen keer een heel speciale toon moet hebben. Want het risico dat op tientallen bladzijden van de moeilijke partituur genomen werd (en ik kan dat beter weten dan wie ook, beter dan jij zelfs) kon slechts de gelukkige afloop vinden, die het inderdaad had, door jouw buitengewone eigenschappen van vertrouwen, toewijding, enthousiasme, werklust, werkkracht, volharding, offervaardigheid en de artistieke conscientie waarmee je orchest je bij de ontplooiing dezer onschatbare hoedanigheden ter zijde staat. Omdat het precies is gelijk ik het zeg (en je zou er trots op mogen zijn, doch daar denk je als echte kunstenaar niet aan) omdat [het] precies zoo is, bestaan er geen woorden om duidelijk uit te drukken wat ik voel, en wat ik slechts noemen kan dankbaarheid en bewondering voor jou en je instrumentalisten.

Hoe meer ik erover nadenk, des te zeldzamer en prachtiger wordt voor mij, wat jij en je orchest ondernomen hebben en tot een goed einde brachten. Aanvaard deze uitingen met een glimlach als je wilt; om te geloven dat ze oprecht gemeend zijn heb je maar even aan de partituur van die symphonie te denken en aan wat ze je kostte, om nog nauwkeuriger dan ik te zien wat ik je schuldig ben.

Met vriendschap,

je

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA