MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490923 Matthijs Vermeulen aan Rudolf Escher

Matthijs Vermeulen

aan

Rudolf Escher

Amsterdam, 23 september 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

23 Sept. 1949

Beste Rud,

Gisteren, op de redactie-vergadering, vroeg Riens me, om een partituur mijner IV symph. te zenden aan jou. Ik had nog een photocopie van Donemus liggen die ik je dezelfde avond expedieerde in twee helften, daar het geheel niet de kloof kon passeren der brievenbus van ons hoofdpostkantoor. Er schijnt met een der paketten een onverklaarbaar ongeluk gebeurd te zijn. Juist dat, waar ik op de eerste pagina enkele woorden schreef, hopend, dat je de zending zoudt kunnen ontvangen "en échange de ce que tu as déjà donné".

Jammer, dat de dingen soms niet gebeuren zoals men verwacht!

Vanmorgen verzoekt Riens me je een analyse te zenden. Dat gaat maar niet zo. Ik heb geprobeerd je op te bellen. Maar op je lijn was drie kwartier vertraging. Nog een symbool voor iemand die symbolist zou willen zijn! (Ik ben realist.) In arrenste moede heb ik besloten je een copie te maken van de toelichting die ik schreef voor Flipse. Hopend dat je wellicht toch terecht kunt met die enkele helft, zoals men uit een torso, gevonden op den bodem der zee, nog het beeld herkent. En me nogmaals excuserend dat ik je onwillens zoveel last bezorg terwijl de zon zo verrukkelijk is.

Met onze hartelijke groeten ook aan Bijs,

je Matthijs.

Kiemcel der IV symph.: [kwint, gelezen in bassleutel: G-d; in vioolsleutel: e'-b'] !!! Tot ziens.

vooralsnog louter in fotokopie overgeleverd

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA