MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490904 G.J. ten Hoor aan Matthijs Vermeulen

G.J. ten Hoor

aan

Matthijs Vermeulen

Groningen, 4 september 1949

Groningen

Brouwerstr. 2a.

4 Sept. '49 –

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Voor Uw schrijven mijn erkentelijke dank. Tevens mijn dank voor de moeite, die U zich gaf het manuscript van een U totaal onbekend persoon door te nemen (en nog wel zo serieus). Tenslotte voor de waardevolle wenken, opmerkingen en raadgevingen – Uw schrijven is voor mij een aansporing om de aanwezige leemten in mijn kennis en inzicht door gestage studie aan te vullen; het door mij geschrevene was het resultaat van jarenlange aantekeningen; misschien ligt hier de oorzaak van het fragmentarische.

Intussen hoop ik niet dat U het mij kwalijk zult nemen en mij zult verdenken van pluimstrijkerij, (vergeet U niet met een Groninger van doen te hebben) wanneer ik U openhartig zeggen mag, dat ik het oordeel van iemand, die ik onder de grootste geesten van deze tijd schaar – onder de zieners en profeten – dat ik het oordeel van U zeer op prijs stel en dat dit mij tot een wegwijzer zal zijn. – Door Uw werken, vooral de twee laatste n.l. Princiepen der Eur. Muziek en "Avontuur van den Geest" werd mijn leven – mijn levensinhoud – zeer verrijkt. Ik hoop, dat Uw uitgever zal besluiten deze werken met Europeese – met wereld-omvattende betekenende inhoud – als ik me zo onbeholpen mag uitdrukken – zal laten verschijnen in het Frans, Engels en Spaans.

U nogmaals mijn dank betuigend en U voor Uw verder werk en nog te vervullen taak (die ik als een opdracht beschouw) sterkte toewensend naar lichaam en geest

Met waarachtige hoogachting

G.J. ten Hoor.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA