MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490902 Eduard Flipse aan Matthijs Vermeulen

Eduard Flipse

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 2 september 1949

Rotterdam, 2 Sept 1949

Beste Vermeulen,

De uitvoering van je 4de Symphonie is bepaald op Vrijdag 30 September a.s., in de Koninginnekerk.

De "versterking" zal worden geleverd door de K.M.K. – De dirigent, Rocus van Yperen, wil zijn medewerking verleenen wat betreft de repetities, dus zeer collegiaal. –

Ik zal je tijdig berichten hoe de repetities geregeld zijn, & waar ze worden gehouden.

Met vrgr

tt

Eduard Flipse

Wil je s v p de datum even doorgeven aan Donemus? Merci d'avance.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA