MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490715 Matthijs Vermeulen aan R.H. Dijkstra - concept

Matthijs Vermeulen

aan

R.H. Dijkstra

 

Amsterdam, 15 juli 1949

 

Beste Rients,

Het zou ons beiden misschien even erg schijnen als ik me een derde maal door je liet manen! Daarom, een beetje schoon schip makend terwijl de vacantie begint, zend ik je deze bladzijden, die niet geschreven zouden zijn zonder jouw tussenkomst en waarnaar je reeds twee keer gevraagd hebt, – zeldzaam bewijs van belangstelling en vriendschap, voor welke ik je dankbaar ben. Wanneer dit werkje door je bemiddeling in druk verschijnt zou ik het gaarne aan je opdragen met deze woorden: "Aan Rients Dijkstra, auctor intellectualis van veel dat is en van veel dat zijn zal." Wil je hiervoor je toestemming verlenen, ook al verbiedt het je "een zekere schroom"? Het is de uitdrukking, naar wat ik zo observeer en persoonlijk ondervond, van de werkelijke waarheid.

Thea en ik hopen dat Nettie, met het vertrouwen dat haar eigen is, een schok die haar zekerheid waarschijnlijk wilde bevestigen, dra (daredare zeggen de Fransen) moduleert naar een gevoel van veiligheid. Het was een proef op de som en zij klopte! Wij hebben er spijt over dat het Festival, ons kleine meisje, en andere bezigheden een verhindering geweest zijn om onze goede gedachten actiever te uiten. Maar ze hebben niet ontbroken.

Met onze hartelijke groeten en wensen aan jullie beiden,

M.V.