MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490709 Carl Schuricht aan Matthijs Vermeulen

Carl Schuricht

aan

Matthijs Vermeulen

Scheveningen, 9 juli 1949

Scheveningen, 9 Juli 1949.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Uw vriendelijke brief van 6 dezer kan ik helaas pas vandaag beantwoorden, daar ik intussen met mijn werkzaamheden nogal inspannend bezig was.

Uw warme waardering voor mijn bescheiden arbeid heeft mij buitengewoon geroerd en ik dank U daarvoor van ganser harte.

Wat betreft mijn verzoek aan U – om Uw symphonisch werk nader te leren kennen, herhaal ik hierbij oprecht mijn wens daartoe. De openhartigheid, waarmede U over Uw teleurstellingen spreekt, en ook voor de toekomst dergelijke teleurstellingen vrezende, vindt bij mij volledig en oprecht begrip. Ik kan U echter verzekeren, dat ik na kennisname van Uw werk, ik U niets zal beloven, waaraan ik mij niet kan houden.

Ook ik zou het zeer op prijs stellen, eens met U te spreken en ik ben gaarne bereid dit Dinsdag 12 Juli te doen. Zou het U schikken om op die middag bij mij in het Hotel Kurhaus in Scheveningen om 4.30 te komen theedrinken?

Het zou mij zeer aangenaam zijn, wanneer U buiten de manuscripten van de eerste en tweede symphonie, ook de photocopieën van de derde en vierde zoudt kunnen meebrengen.

Voor het te laat wordt voor een antwoord Uwerzijds, zo verzoek ik U vriendelijk mij dan in ieder geval telefonisch Dinsdagmorgen vroeg (tussen 8.30 en 9 uur) Uw besluit mede te delen (Tel. 553666).

Met vr. groeten,

Hoogachtend,

Carl Schuricht.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA