MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490523 Matthijs Vermeulen aan Luc. Willink - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Luc. Willink

 

Amsterdam, 23 mei 1949

 

23 Mei

Uw brief te lezen (en te herlezen) gaf mij vriendelijke verkwikkende gewaarwordingen, waaraan ik menigmaal daarna nog met diepe erkentelijkheid heb teruggedacht. Het gebeurt mij niet dikwijls een spontane uiting van waardering te ontvangen voor het werk dat ik doe, en welks moeite die ik erbij besteed mijn enige verdienste is. Maar nooit was het mij gebeurd een dergelijke opwelling zo perfect geformuleerd, gemotiveerd en gestileerd [te zien] dat de kennisneming mij de bijzondere en supplementaire vreugde verschafte van een kunststuk.

Met dankbaarheid en hartelijke groeten

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA