MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490520 Donemus aan Matthijs Vermeulen

Donemus

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 20 mei 1949

20 Mei 1949.

Geachte Heer Vermeulen,

Gaarne voldoen wij aan Uw verzoek U na het aanbrengen van de verbeteringen in de partijen van Uw 4e. Symphonie, deze nogmaals door U te laten controleren. Daar een tweede drukproef niet door ons gemaakt wordt, gaan wij ermede accoord, dat U de transparanten zelf controleert. Mocht U hierin nog veranderingen willen laten aanbrengen, wilt U deze dan met blauw potlood in de eerste drukproef aanbrengen?

Wij zullen U hiertoe gaarne ontvangen, hoewel wij morgen gesloten zijn, kunt U toch in de bibliotheek terecht, terwijl U hier dan rustig kunt werken. Komt U liever Maandag, dan is dat ook mogelijk.

Hoogachtend,

Stichting DONEMUS,

de Gedelegeerde v/h Bestuur,

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus