MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490412 Piet Ketting aan redactie DGA

Piet Ketting

aan

redactie De Groene Amsterdammer

Rotterdam, [12] april 1949, binnengekomen bij DGA 13-4-1949

Zeer Geachte Hoofdredactie,

Hierbij zend ik een ingezonden stuk, als antwoord op het antwoord van Matthijs Vermeulen.

Ik neem aan, dat U in principe dit stuk wilt plaatsen, maar – wat den inhoud betreft – mag er niets veranderd worden, zonder voorkennis en goedkeuring van mij.

Intusschen kan ik mij best voorstellen, dat U overleg noodzakelijk vindt. Mocht dit zoo wezen, dan ben ik tot dit overleg met U – of met den Heer Vermeulen – steeds gaarne bereid.

Ik zou het zéér op prijs stellen, dat het artikel zoo spoedig mogelijk ter sprake komt.

U dankend voor de eventuele belangstelling,

Hoogachtend,

Piet Ketting

[in handschrift MV, in rood:]

Beantwoord

16-IV

MV

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA