MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490411 Meulenhoff Co - F. Meulenhoff aan Matthijs Vermeulen

Meulenhoff & Co (F. Meulenhoff)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 11 april 1949

 

11 April 1949

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Zaterdag werd ik verrast met een exemplaar van uw zojuist verschenen werk: "Princiepen der Europese Muziek". Voor uw vriendelijke geste en in het bijzonder voor uw vriendelijke opdracht, die u wel aan dit exemplaar hebt willen medegeven, dank ik u zeer. Ik vind het erg prettig, dat ik dit belangrijke werk een onderscheiding heb kunnen geven en ik verheug mij bij voorbaat er op het werk thans zelf eens te kunnen lezen. Ik hoop, dat de ontvangst van het boek aan al uw verwachtingen mag voldoen.

Met vriendelijke groeten, mede namens mijn vrouw ook aan uw vrouw en handdruk,

uw

F. Meulenhoff

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA