MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490302 Alexander Voormolen aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Alexander Voormolen

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Den Haag, 2 maart 1949

Den Haag 2/3 1949

Zeer geachte Mevrouw,

Voor Uw uitvoerig, niets aan duidelijkheid te wenschen latend antwoord op mijn poovere brieven, evenals voor het mij terugzenden van een boek, ben ik U bijzonder erkentelijk. Moge Uwe dochter voorspoedig opgroeien! Men had mij verkeerd ingelicht door mij te vertellen dat het een zoon was; wil mij wel verontschuldigen.

Ook ik ben in het bezit van een dochter; een brillant en mooi meisje van 20 jaar, ze kreeg kinderverlamming; ik behoef U niets verder te zegen.

Met een vriendelijken groet voor U beiden, verblijf ik met de meeste hoogachting en belangstelling, Uw

Alexander Voormolen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA