MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490122 Yge Foppema aan Matthijs Vermeulen

Yge Foppema

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 22 januari 1949

22 Januari 1949

Waarde Vriend Vermeulen,

Het jachtige leven heeft me zo in beslag genomen de laatste dagen, dat ik er thuis niet toe gekomen ben je te schrijven – wil daarom dit ietwat officiële papier voor lief nemen, nu ik er een zeer onofficiële, want zuiver persoonlijke gelukwens op ga schrijven. Dat je je dochter mag zien opgroeien tot een jonkvrouw die de lust van je leven is – en van het leven van haar moeder, aan wier voeten ik gaarne mijn eerbiedige zegenwens neerleg.

Met hartelijke groeten,

als steeds,

tt.

Yge Foppema

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA