MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490122 Alexander Voormolen aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Alexander Voormolen

aan

Matthijs Vermeulen en zijn vrouw

Den Haag, 22 januari 1949

's Gravenhage, 22/1 1948 [moet zijn: 1949]

Waarde Vermeulens

Vanmorgen hoorde ik tot mijn vreugde dat er een kleine Vermeulen is verschenen.

Ik wensch U hartelijk geluk met dezen zoon en het allerbeste voor moeder en kind!

Het wekelijksche artikel miste ik al in de Groene, hetgeen mij deed vermoeden dat het nu wel zoover zou zijn.

Met een vriendelijken groet, uw

Alexander V.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA