MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490113 Soc. De Koepel - A.L. Sötemann aan Matthijs Vermeulen

Sociëteit De Koepel (adm. A.L. Sötemann)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 13 januari 1949

 

13 Januari 1949

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In antwoord op Uw brief van 1 Januari j.l. kan ik U thans berichten dat het Bestuur, zeer verheugd dat U bereid bent de lezing voor de leden van de Sociëteit te houden en gaarne het door U voorgestelde onderwerp aanvaardend, aan Uw verzoek gevolg heeft gegeven en de datum van de voordracht heeft verschoven. Ik zal het op prijs stellen van U te vernemen of de datum Vrijdag 18 Maart U zal schikken.

Inmiddels,

met de meeste hoogachting,

A.L. Sötemann,

administrateur

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA