MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490105 Alice von Eugen-van Nahuys aan Matthijs Vermeulen

Alice von Eugen-van Nahuys

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 5 januari 1949

5.1.49

Zeergeachte Heer Vermeulen,

Mijn man, die bijna dagelijks op reis is, gaf mij Uw brief van 1 Januari ter beantwoording.

Ik vind het erg grappig te lezen dat Uw nieuwe boek ontstaan is door een plan van mij. We zijn zeer benieuwd het manuscript van U te mogen lezen. We zullen het heel prettig vinden wanneer U ons belt voor een afspraak; het is zo makkelijk nu wij, na 20 jaar, weer in Amsterdam wonen. Ik weet niet of mijn man U ons telefoonnummer thuis al opgaf; dat is 91877 en het adres is Sophialaan 1.

Ik mag U misschien nu vast zeggen dat wij Vrijdagavond, Zaterdagavond, Maandagavond en Dinsdagavond bezet zijn en dat het zelfs mogelijk is dat mijn man Woensdag de 13de al op reis gaat. Dan zal de samenkomst nog even uitgesteld moeten worden, als dat tenminste met de toestand van Uw vrouw overeenstemt, want ik vrees dat U Zondagavond wel een concert hebt. Maar in elk geval wachten wij Uw telefoontje af.

Mag ik U nog even vragen of dit tweede boek hetzelfde is als het manuscript waarvoor U de Meulenhoffprijs kreeg? De heer Meulenhoff was enige weken geleden bij mij en vroeg mij of wij nog verder werk van U zouden uitgeven. Hij maakt dus geen aanspraak op de uitgave, al heeft hij de prijs uitgeloofd. Maar wij wisten geen van beiden zeker, noch de heer Meulenhoff, noch ik, of dit een manuscript was waarover U vrij kunt beschikken, of dat het het manuscript is, dat U de Uitgeversmij "Hollandia" hebt toegezegd.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMIJ

Alice von Eugen-van Nahuys

dir.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA