MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490101 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel - A.L. Sötemann - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sociëteit De Koepel (A.L. Sötemann)

 

Amsterdam, 1 januari 1949

 

Zeer Geachte Heer,

Met verzoek om verontschuldiging voor de vertraging waarmee U dit antwoord bereikt op Uw schrijven van 9-XII-48,1 heb ik de eer U te melden dat ik, ingevolge een onderhoud met Mr Dijkstra, zeer gaarne gevolg zal geven om een lezing te houden voor Uwe Vereeniging.

Als onderwerp der lezing heb ik aan Mr Dijkstra voorgesteld "Gedirigeerde Kunst" en ik had het genoegen dezen titel door hem te zien goedgekeurd.

Daar mijn vrouw echter omstreeks den door U opgegeven datum (8 februari) de geboorte verwacht van ons kind, zal het mij zeer gerieven wanneer Uw Bestuur den dag der lezing wil verschuiven naar de tweede helft van Maart of, liever nog, naar begin April.

U dankend wanneer deze wijziging mij kan worden toegestaan en gaarne bericht van U tegemoet ziende, verblijf ik,

Met de meeste Hoogachting,

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Niet bewaard gebleven.