MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19481221 Victor E. van Vriesland aan Matthijs Vermeulen

Victor E. van Vriesland

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 december 1948

Amsterdam, 21 December 1948

Postjeskade 249''

Beste Thijs,

Zeer bedankt voor de moeite van het insturen van je bijdrage. Ik hoop dat mijn collega's er in happen.

Het zou voor Anneke en mij een bizonder aantrekkelijk vooruitzicht zijn, om een maaltijd gemeenschappelijk met jullie te nuttigen in de stad. Gezien echter de interne organisatie van babyvoeding e.d., gecombineerd met een intensieve verluiering en aanverwante bedrijvigheden is het voor Anneke slechts mogelijk tusschen 7 minuten voor 8 en kwart over 11 het gebouw te verlaten. Den avond laten wij gaarne aan jullie over. Aangezien jij geen telefoon hebt, is het misschien het eenvoudigste, als jij eens opbelt (84570) voor de definitieve afspraak.

Wees tot zoo lang vriendschappelijk gegroet van je

[handtekening:] Vic van Vriesland

Victor E. van Vriesland

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA