MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19481213 Het Concertgebouw N.V. aan Matthijs Vermeulen

Het Concertgebouw N.V.

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 13 december 1948

Amsterdam, 13 December 1948.

Weledelgeboren Heer,

Naar ons is gerapporteerd heeft U Zaterdagvoormiddag 11 December j.l., niettegenstaande de waarschuwing door den portier, zonder geldig toegangsbewijs het Concertgebouw betreden en de repetitie van het orkest in de grote zaal bijgewoond.

De juistheid van Uw verklaring, tegenover den portier, hiertoe door den Heer van Beinum te zijn gemachtigd, wordt door den Heer van Beinum nadrukkelijk ontkend.

Wij maken U er op attent, dat het bijwonen van repetities niet is geoorloofd en alleen bij uitzondering met speciale schriftelijke toestemming door den Directeur is toegestaan.

Hoogachtend

De Raad van Bestuur van

HET CONCERTGEBOUW N.V.

A. Verbruggen

Secretaris

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA