MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480917 Matthijs Vermeulen aan Victor van Vriesland

Matthijs Vermeulen

aan

Victor van Vriesland

Amsterdam, 17 september 1948

Amsterdam

Heerengracht 330

17 Sept. 1948

Zeer Geachte Heer Van Vriesland,

Daar het manuscript van Princiepen der Europeesche Muziek sinds 1½ jaar bij den uitgever is, die sedert 4 maanden drukproeven belooft welke niet komen, en omdat Meulenhoff het eenige getypt exemplaar heeft, kan ik U tot mijn ware spijt niets beters bezorgen dan deze leelijke, ongecorrigeerde doorslag, waar bovendien de noten ontbreken. Ik betreur geen tijd te hebben om die pagina's voor U kant en klaar te maken, hoe graag ik het ook doen zou, en hoop dat U mij de hindernissen verontschuldigen wilt.

Met vriendelijken groet,

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum