MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480621 Donemus - C. Nierstrasz aan Matthijs Vermeulen

Donemus (C. Nierstrasz)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 21 juni 1948

 

Amsterdam-C., 21 Juni 1948.

Aan de Bibliotheek Commissie

van de Stichting Donemus

 

Geachte Commissie,

Op Uw verzoek zenden wij U bijgaand dat deel van de notulen van de vergadering van 9 Februari, dat betrekking heeft op onze bespreking met Uwe Commissie. De notulen, waarin Uwe Commissie ook aanwezig was, zullen U, voor zover deze de bespreking niet U weergeven, t.z.t. worden toegezonden.

Naar aanleiding van het verzoek van een Uwe Commissieleden onze bedoeling te bevestigen, dat Uwe Commissie niet meer in functie zal zijn, verwijzen wij U naar ons schrijven van 17 April 1948 waarin wij U verzochten Uwe werkzaamheden na 1 Mei te staken, waarmede wij inderdaad het ophouden van Uw werkzaamheden hebben bedoeld. Wij drukten in die brief onze waardering uit voor het werk, dat U gedaan heeft en ons leedwezen, dat financiƫle redenen ons noodzaakten tot deze stap.

Hoogachtend,

STICHTING DONEMUS

C. Nierstrasz

Gedelegeerde van het Bestuur.

 

Mej. H. Bosmans

Heer P. Tiggers

Heer M. Vermeulen

 

Bijlage: 1.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA