MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480419 Matthijs Vermeulen aan Eduard Reeser - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard Reeser

 

Amsterdam, 19 april 1948

 

Amsterdam

Heerengracht 330

19 April 1948

Beste, hoewel onbegrijpelijke H.E.

Tot dusverre dacht ik dat je een vrij man was, wat Flaubert met respect noemde "un monsieur". Maar sinds vanochtend, na den brief ontvangen te hebben van de "Stichting Donemus" en waarin ik tot mijn verbazing lees dat de eerste onderteekenende is Eduard Reeser, vraag ik mij af of ik mij vergiste, of ik je houden moet voor het tegendeel van "un monsieur", voor een knecht. Voor een lakei, die marcheert op order en instigaties van mevrouw C. Nierstrasz. Want hoe kun je en hoe durf je onder het valsche pretext van bezuinigingen, en wetende, ten minste als "voorzitter" moetende weten welke idiote, welke stupide verspillingen gepleegd worden in het beheer der Stichting Donemus, hoe mag je arbitrair, purement et simplement, met een opzeggingstermijn van nog geen veertien dagen, als minder dan gewone dienstboden en daghitjes van weleer, drie menschen aan den dijk zetten als Piet Tiggers, Henriette Bosmans en ik, die bij de oprichting en volgens de ontworpen statuten der Stichting Donemus voor onmisbaar gehouden werden, en die, met Marius Flothuis, de eenige, onder muzikalen gezichtshoek, competente lieden zijn van dat zoogenaamd muzikaal bedrijf?

Al zou een dergelijke gedraging van jou als "voorzitter" aanvaard moeten worden, zij is onaanvaardbaar, en ik spreek hiermee mijn verwondering, mijn verbijstering uit, dat iemand als H.E., wien ik waarde en beteekenis toekende qua monsieur, zoo, gedwee aan den leiband kan loopen van een vrouwspersoon als "Bammy".

Met spijt dat ik je dit zeggen moet, en met desondanks nog vriendschappelijke groeten,

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA