MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480325 Marijke van Nieuwenhoven aan Matthijs Vermeulen

Marijke van Nieuwenhoven

aan

Matthijs Vermeulen

Laren, [25 maart 1948]

Donderdag.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Hopelijk dat U het mij niet kwalijk zult nemen, dat ik rechtstreeks Uw adres heb gevraagd bij de Groene Amsterdammer, daar ik U gaarne wilde spreken. Waarschijnlijk zult U het heel erg druk hebben en geen tijd voor een kort rendez-vous.

In het kort wil ik U even uitleg geven van deze bedoeling, en begin mij even voor te stellen als Marijke van Nieuwenhoven, pianiste, dochter van de Larensche schilder Willem van Nieuwenhoven.

Sinds 1½ jaar woon ik in Parijs en heb al menig maal getracht Uw adres te vinden, toen U nog in Frankrijk woonde, maar ben er nooit in geslaagd. Sinds 14 jaar ben ik een groote vriendin van het Strijktrio Pasquier waar ik veel mee in contact ben en mee samen speel. Nu herinner ik mij vaag dat U een strijktrio had gecomponeerd en dat het niet gedrukt is, en zou ik dolgraag willen dat de gebroeders Pasquier ermee kennis konden maken. 2 April ga ik weer terug naar Parijs en zou graag hierover even bericht hebben. In Parijs geniet ik de heerlijke lessen van Paul Roes, en meen dat hij U goed kent. A.s. Zaterdag morgen ben ik in A'dam, indien U een oogenblikje tijd mocht hebben of het anders liever schriftelijk zou willen berichten blijf ik

met de meeste hoogachting,

Marijke van Nieuwenhoven

LAREN. Tel: K 2953 no 2927 tusschen 9-10 s'ochtends 1-2 6-7 bereikbaar

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA