MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480109 Jules Cuypers aan Matthijs Vermeulen

Jules Cuypers

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 9 januari 1948

Amsterdam-Z., 9-1-48

Zeer geachte Heer Vermeulen,

De inhoud van Uw antwoord, dat ik in dank heb ontvangen, is het zoveelste bewijs van de onalledaagse diepte en oprechtheid Uwer overtuigingen. – Ten aanzien van Grieg's ondoordachte houding bij de "affaire" schijnt Uw mening nog verstokter dan die van wijlen Jaurès. Aan de hand van particuliere briefwisseling met Colonne e.a. heb ik aangetoond, hoezeer Grieg zijn gepubliceerde briefje heeft betreurd en hoezeer ook zijn Leipzigse scholing (buiten zijn schuld...) hem dwars zat. Dit alles wordt verzwegen in de overrijnse Grieg-lectuur. Uw schrijven heeft mij gestijfd in de mening, dat een nieuwe biografie voor ons land geen overbodigheid is.

Met de meeste hoogachting,

J. Cuypers

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA