MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480102 Alice von Eugen-van Nahuys aan Matthijs Vermeulen

Alice von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 januari 1948

2 Januari 1948

Zeergeachte Heer Vermeulen,

Door de langdurige afwezigheid van mijn man is er nooit gelegenheid geweest om U eens te vragen bij ons te komen, wat mijn mans en ook mijn innige wens is.

Mijn man vertrekt half Januari weer naar Duitsland. Daarom vraag ik U of het U mogelijk zou zijn b.v. Zaterdag 10 Januari met Uw vrouw bij ons te komen. Mijn man zou U dan kunnen komen halen en U zoudt 's avonds met de bus terug kunnen gaan. Eventueel ook met de trein, als dat U makkelijker is; mijn man brengt U dan naar Bussum of Hilversum. Mogen wij even van U vernemen welk tijdstip U het beste lijkt?

Het zou voor ons prettig zijn als mijn man U kon halen op een tijdstip dat U al bij ons zoudt kunnen lunchen, dus b.v. om half een. Schikt dat niet, dan kan hij U natuurlijk ook later komen halen, b.v. om ongeveer drie uur. Ik hoop dat U het op de een of andere manier kunt schikken, daar Uw bezoek anders weer tot eind Februari zou moeten worden uitgesteld.

Namens mijn man kom ik U ook vragen of het niet mogelijk zou zijn dat U in de Groene Amsterdammer het boek van Albert Helman, Kleine Kosmologie bespreekt. Wij geloven n.l. dat U de enige bent, die dit boek naar zijn waarde zoudt kunnen schatten.

Gaarne vernemen wij nog van U. Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO'S UITGEVERSMIJ.

Alice von Eugen-van Nahuys

dir.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA