MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471118 Matthijs Vermeulen aan Donemus - C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (C. Nierstrasz)

 

Amsterdam, 18 november 1947

 

Amsterdam

Heerengracht 330

18 november 1947

Zeer Geachte Mevrouw Nierstrasz,

Met genoegen bericht ik U de goede ontvangst van f 110.- (zijnde de presentiegelden met terugwerkende kracht voor de vergaderingen der Bibliotheek-Commissie van 9 mei tot 25 oct. 1947) en betuig U mede mijn erkentelijkheid voor de nieuwe waardering welke de arbeid der Commissie gevonden heeft bij het Bestuur van Donemus.

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

Matthijs Vermeulen

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus