MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471022 W. Duringshoff aan Matthijs Vermeulen

W. Duringshoff

aan

Matthijs Vermeulen

Amersfoort, 22 oktober 1947

Amersfoort 22. Oct '47

Aan Heer Matthijs Vermeulen

't Is maar zelden, dat ik niet elke week de "Groene" lees en Uw Muziek kritieken zijn vaak moeilijk voor mij om deze gehéél te omvatten, maar omdat ik altijd veel van goede muziek heb gehouden, leer ik er toch telkens wat uit.

Maar dat stuk uit de Groene, "Oude Rekeningen", vind ik zoo geweldig. Het verklaart mijn onlustgevoelens, nadat ik eens de ovaties aan den Hr. Koetsier en andere door u genoemden aanhoorde.

Wat een Kerel is U, wat een Kerel! Ik bewaar dat stuk, om het van tijd tot tijd te lezen en laten lezen. Ik ken U niet persoonlijk, ik bedoel van uiterlijk, maar ik moet een portret van U hebben.

'k Ben niet zoo jong meer, maar ik hoop, dat mijn nog jonge zoon dit later nog zal lezen.

Hoogachtend

W. Duringshoff

Birkt 4. Amersfoort

Einde Oude Soesterweg

[onder het woord 'dit' staat iets met een pijltje dat niet thuis te brengen is...]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA