MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471020 Geertruida M.J. Duyfhuizen aan Matthijs Vermeulen

Geertruida M.J. Duyfhuizen

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 20 oktober 1947

Rotterdam, 20-10-47.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Naar aanleiding van uw artikelen in De Groene over Strauss en Dr K.R. Mengelberg wil ik U even zeggen, dat ik het zeer waardeer dat er nu openlijk over deze dingen wordt gesproken. Als men ziet welke kunstenaars optreden en worden toegejuicht, alsof er niets gebeurd is, vraagt men zich af "hoe is het mogelijk?"

Intussen is U waarschijnlijk reeds meegedeeld dat 12 April 1945 de sterfdatum is van Roosevelt.

Indien Strauss hèm bedoelt, maakt dit de zaak m.i. niets beter. Het stuk is dan zeer karakteristiek voor de componist inderdaad een metamorfose!

U sterkte wensend in uw strijd,

met de meeste hoogachting

G.M.J. Duyfhuizen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA