MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471015 M.C. Schröder-Kapteyn aan Matthijs Vermeulen

M.C. Schröder-Kapteyn

aan

Matthijs Vermeulen

 

Bussum, 15 oktober 1947

Bussum, 15 Oct.

Geachte Heer,

Uw artikel in "de Groene" is voor mij een aanleiding nevensgaand ingezonden stukje ter lezing te zenden. Met groote bewondering heb ik vroeger altijd uw critieken in de Tel. gevolgd en nu is het mij een behoefte U van mijn instemming blijk te geven. Helaas zal Uw stem wel van een roepende in de woestijn zijn. Mij kan niets meer verwonderen na alles wat we meemaken!

MC Schröder

 

 

de tekst van het ingezonden stuk, getiteld Willem Mengelberg, luidt:

Geachte Redactie,

Met verontwaardiging nam ik kennis van het schrijven van Ed. v. Beinum e.a. aan den centralen eereraad. De Koningin ontnam Mengelberg zijn onderscheiding, wegens zijn houding tijdens de bezetting. Willen deze heeren daarmee hun afkeuring daarover kenbaar maken?

Wat Mengelberg als artist beteekende, weet elke Nederlander, maar dat zij schrijven: het noodig te vinden, dat zijn naam onttrokken worde aan de sfeer van politieken strijd en hartstochten is niet slecht! Door wiens schuld is hij daarin betrokken?

Mevrouw Schröder.

Bussum, 13 April 1947.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA