MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471015 L.C. Mazirel aan Matthijs Vermeulen

L.C. Mazirel

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 oktober 1947

Amsterdam, 15 October 1947

Geachte Heer Vermeulen,

Hierbij ingesloten zend ik U een adhaesiebetuiging.

Ik zou er echter gaarne enige vragen aan toevoegen die bij mij als leek en gloednieuw concertgebouw-abonné (vroeger bezocht ik de volksconcerten) opkwamen, nl.: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? We zaten die Donderdag in de zaal en waren verbijsterd. Tijdens de uitvoering van Strauss' stuk zaten de mensen te schuifelen en te trappelen. Van verveling? Van ergernis? We verwachtten dat men, evenals wij, de handen stijf op elkaar zou houden. Maar men klapte, en steeds meer. Verschillenden gingen na enige aarzeling meeklappen. Begreep men het niet? Begreep men wel iets maar niet genoeg om zich tegen de suggestie van het applaus rondom te verzetten? Waren er zoveel bij, die dachten: als de anderen klappen zal 't wel boven mijn pet gegaan zijn en dat moet ik niet laten merken?

Maar het was toch 's Woensdags ook al uitgevoerd? Hoe is er dan niet dadelijk gewaarschuwd? En de uitvoerenden dan? Er waren goede namen bij. Zij wisten toch wel en hadden kunnen doorgeven, wat er gebrouwen werd? Dat programma met die tekst was toch gedrukt? Heeft geen drukker, geen corrector iets begrepen? En gewaarschuwd?

In het programma stonden namen. Wisten de uitvoerenden vooruit, dat hun naam erbij gezet zou worden? En dus als vlag om de lading te dekken?

Dit alles is verontrustend. Véél en véél verontrustender dan alleen maar dat een man als Dr. Rudolf Mengelberg, van wie we weten wat voor vlees we in de kuip hebben, zich misdraagt en de gelegenheid krijgt zich te misdragen.

Wist het publiek niet beter? Of wil het niet weten?

Met de meeste Hoogachting,

Lau Mazirel

(Mr. L.C. Mazirel)

-----------

Amsterdam, 15 oktober 1947

Amsterdam, 15 October 1947

Geachte Heer Vermeulen,

Bij dezen betuig ik U mijn instemming met de conclusie in Uw artikel in "De Groene" van 11 October jl. "Een dubbel schandaal".

Met de meeste Hoogachting,

Lau Mazirel

(Mr. L.C. Mazirel)

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA