MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471014 J.H. Kruizinga aan Matthijs Vermeulen

J.H. Kruizinga

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 oktober 1947

A'dam, 14 Oct. '47.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Als reactie op Uw uitstekend artikel: – Een dubbel schandaal – in de Groene van 11 Oct. 47 (waar mee ik het volledig eens ben) zend ik U hierbij een knipsel uit Elsevier's Weekblad van dezelfde datum.

Zou de schrijver van dat artikel weten wat U wist?

Wist hij het niet dan was hij niet tot oordelen bevoegd; was hij er mee bekend dan was het artikel onjuist. Vindt U niet?

Moge Uw "strijd" bekroond worden!

vr. gr. verblijft,

Hoogachtend,

J.H. Kruizinga

Rob. Kochpl. 25.

A'dam

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA