MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471013 F. van Pareren - red. De Kareoler aan Matthijs Vermeulen

F. van Pareren (red. De Kareoler)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Eindhoven, 13 oktober 1947

 

Eindhoven, 13 October 1947

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het is mij een behoefte om U met dit korte briefje even mijn ingenomenheid te betuigen met Uw artikel in De Groene: Een dubbel schandaal. Hopelijk zal het effect sorteren en Dr. Mengelberg daar brengen, waar deze man thuis hoort, n.l. op de straatkeien.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

vPareren

 

briefhoofd: De Kareoler Officieel Orgaan van den Bond van Nederlandsche Militaire Oorlogsslachtoffers

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA