MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471012 C. Dorrenboom aan Matthijs Vermeulen

C. Dorrenboom

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 12 oktober 1947

A'dam – 12 Oct. '47

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Als excuses dat ik u lastig val met een brief, maar mijn instemming met uw artikel in de Groene, Een dubbel schandaal moet mij van 't hart. Ik wilde dat ik kon helpen in uw strijd. Maar helaas ben ik zonder invloed. Voor de oorlog begonnen met de muziekstudie, gedurende oorlog in Zuid-Frankrijk bij 't Maquis, nu weer muziek studerend. 't Enige wat ik kan doen en dat gebeurd ook is in eigen omgeving erover praten. Het is beperkt , tot mijn spijt. Maar weet Heer Vermeulen, ik bewonder en volg u in uw offensief.

Als ik u één vraag mag stellen dan zou dat zijn: Ga door, weest u meedogenloos ze verdienen niet beter!

Uw dw dn

C Dorrenboom

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA