MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471012 B.A. Engelsman aan Matthijs Vermeulen

B.A. Engelsman

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 12 oktober 1947

12 October 1947.

Naar aanleiding van Uw: "Een dubbel schandaal" in de Spiegel van K. en W. dd 11 dezer bijgaand knipsel uit Die TAT, Zürich 8 dezer. Het zal ook U opvallen, zooals het mij deed.

Met Uw kijk op die reeks feiten ben ik het wel eens.

B.A. Engelsman.

[bijgesloten: genoemd krantenknipsel waarop een foto van Richard Strauss die uit een vliegtuig stapt. Het onderschrift luidt:]

Für Richard Strauss wurde in London ein groβer Festival veranstaltet, anläβlich welchem der 83jährige Komponist sehr gefeiert wurde. Hier verläβt Richard Strauss die Swissair-Maschine auf dem Flugplatz Northolt.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA