MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471011 Jac. van Elsäcker aan Matthijs Vermeulen

Jac. van Elsäcker

aan

Matthijs Vermeulen

 

Rotterdam, 11 oktober 1947

 

Rotterdam, 11 October 1947

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Mijn naam zegt U niets, doch deze gedachte kan mij niet weerhouden U mijn hartgrondige instemming te betuigen met Uw grandioze aanklacht tegen Rudolf Mengelberg.

Hoogachtend,

Jac. van Elsäcker

 

Opeens schiet me in het hoofd: Zou niet de mogelijkheid kunnen overwogen worden tot een soort van petitionnement ter verwijdering van deze weerzinwekkende meneer?

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA